Bli medlem

Bättre arbetsmiljö (BAM)

Utbildningen för dig som är vald till skyddsombud men inte gått grundutbildningen.

Kursen ger grundläggande kunskap om lagar, regelverk och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön. Kursen tar även upp chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man ska samverka. Särskilt fokus läggs på att kunna identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön och hur man kan genomföra förebyggande arbetsmiljöarbete.

Kurslängd 5 dagar. Kursen är uppdelade på två tillfällen.

Ledighet enligt 7 § Förtroendemannalagen 

För att du ska kunna gå kursen behöver avdelningen ha ett av arbetsgivaren ifylld och signerad anmälan där arbetsgivaren åtar sig att ersätta dig för förlorad arbetsförtjänst under hela din utbildningstid samt kurskostnaden.

Anmälan hittar du här. Behöver du få anmälan skickad till dig, maila avd.18@handels.se

Kurstillfällen:

24-26/10 och 7-8/11. Sista anmälningsdag 19/9

Uppdaterad: 10 juni 2022