Bli medlem

Kurser för förtroendevalda

Som förtroendevald i Handels är det viktigt att få rätt förutsättningar för att kunna genomföra sitt uppdrag. Vi har därför en grundläggande förtroendemannautbildning för att ge förtroendevalda en bra grund att stå på både i sitt ledarskap och i rollen som förhandlare. 

Handels grundläggande förtroendemannautbildning  innehåller fyra kurser.
Klubbstyrelseledamöter och fackombud ska gå alla steg i den grundläggande förtroendemannautbildningen.

För att anmäla dig till alla delar av grundutbildningen samtidigt hämtar du blankett här

Du hittar även anmälningsblankett under respektive kurs.

 • Vald på jobbet

  Vald på jobbet är första delen i vår grundläggande förtroendemannautbildning.

 • Förhandling

  Förhandling är andra delen i vår grundläggande förtroendemannautbildning.

 • Kollektivavtalet

  Kollektivavtalet är tredje delen av vår grundläggande förtroendemannautbildning.

 • Diskriminering & Arbetsmiljö

  Denna kurs är fjärde delen i vår grundläggande förtroendemannautbildning.

 • Bättre arbetsmiljö (BAM)

  Utbildningen för dig som är vald till skyddsombud men inte gått grundutbildningen.

Uppdaterad: 10 juni 2022