Bli medlem

Kalendarium

Nedan finns samlat delar av årets verksamhet på avdelning 18
Kurser för förtroendevalda och medlemmar under Kurser.

Information om aktuella möten och utbildningar kommer att fyllas på och kompletteras kontinuerligt.

Avdelningens årsmöte 12 april

Temamöten - Digitala

16 februari
30 mars
4 maj

1-2 maj Jobbet & Samhället i Västerås och Eskilstuna

Uppdaterad: 3 februari 2022