Kalendarium

Nedan finns samlat delar av årets verksamhet på avdelning 18
Kurser för förtroendevalda och medlemmar under Kurser.

Information om aktuella möten och utbildningar kommer att fyllas på och kompletteras kontinuerligt.

Uppdaterad: 19 december 2016