Handels Studiekatalogen 2020

Snabbstegen Förtroendevald

 

Steg 1 – Uppdraget + Steg 2 Arbetsplatsen

18-20 februari i Karlstad, sista anmälningsdag 18 januari.

 

Kursen omfattar tre dagar och syftar till att ge en instruktion till uppdraget som förtroendevald i handels, att ge de första verktygen för att kunna organisera sina arbetskamrater, påverka sin egen arbetsplats, samt en förståelse för de verktyg som ger utrymme att arbeta fackligt på arbetsplatsen och att koppla de fackliga löftet till kollektivavtalets värde.

 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst: Arbetsgivaren står för 20 timmar, enligt ordinarie schema, Handels ersätter med ett halvt utbildnings-arvode.

 

Steg 3 - Lagarna

10-12 mars i Karlstad, sista anmälningsdag 10 februari.

 

Kursen omfattar tre dagar. Syftet är att få en överblick över arbetarrörelsens historia och koppla det fackliga löftet till arbetsrätten.

 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utges av arbetsgivaren enligt ordinarie schema.

 

Steg 4 – Lönen

31 mars – 2 april i Karlstad, sista anmälningsdag 29 februari.

 

Kursen omfattar tre dagar. Syftet är att deltagarna ska kunna förstå delarna i sin egen lön, ha kännedom om sambandet mellan löner, priser och skatter, samt ha fått pröva på att förhandla.

 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utges av arbetsgivaren enligt ordinarie schema.

 

Steg 5 – Organisationen

21-23 april i Karlstad, sista anmälningsdag 21 mars.

 

Kursen omfattar tre dagar. Syftet är att visa deltagarna hur de kan påverka Handels som organisation, samt ge dem kunskap i mötesteknik, fackligt ledarskap, medlemsrekrytering samt Handels internationella arbete.

 

Handels ersätter med utbildningsarvode för tre dagar.

 

Steg 6 – Framtiden

13 maj i Karlstad, sista anmälningsdag 13 april.

 

Kursen omfattar en dag. Efter dagen ska deltagarna kunna se helheten i det fackliga uppdraget och lagt upp handlingsplaner för både sig själv och det fackliga arbetet på sin arbetsplats.

 

Handels ersätter med ett utbildningsarvode.

 

Bättre arbetsmiljö (BAM)

 

Grundutbildning av skyddsombud.

När en arbetsplats har fått ett nytt skyddsombud ska den fackliga organisationen eller de anställda anmäla det till arbetsgivaren. Arbetsgivaren och facket har ett gemensamt ansvar för att det nya skyddsombudet får den utbildning han eller hon behöver för att klara sina uppgifter.

 

Målgrupp:

Skyddsombud som inte genomgått grundutbildning.

 

Kurslängd:

5 dagar (40 timmar) (externat)

 

Ekonomi:

Arbetsgivaren står för lön under hela utbildningen. (FML §7)

Handels som anordnare står för ledare, lokal, kaffe och lunch.

 

Deltagaravgift:

6000kr/ deltagare, Arbetsgivaren står för kostnaderna

  

DEL 1    27-28 april i Karlstad, sista anmälningsdag 27 mars

DEL 2    26-28 maj i Karlstad, sista anmälningsdag 27 april 

 

DEL1    19-20 oktober i Karlstad sista anmälningsdag 19 september

Del 2    16-18 november sista anmälningsdag 16 oktober

 

Intyg från arbetsgivaren ska skickas med när anmälan kommer till oss.

 

 

Mitt avtal

 

Målgrupp: Alla medlemmar som har gått Medlem i facket.

 

Riktar sig till den som redan vet lite mer om hur facket fungerar och vad ett kollektivavtal är, men som vill fördjupa sig i vad som gäller i just sin egen bransch.

 

Kursen hjälper deltagaren att förstå det egna kollektivavtalet och att lätt hitta svar på sina vanligaste frågor. Deltagarna får även lära sig mer om vad de själva kan göra för att förbättra villkoren på arbetsplatsen.

 

Kursen hålls av Handels och kan bransch anpassas och arbetsplatsförläggas vid behov.

 

11-12 mars på handels expedition i Karlstad, sista anmälningsdag 12 februari.

 

Mina försäkringar

 

Målgrupp: Medlem

 

Kursen är för medlemmar som vill veta mer om sina försäkringar. Den ingår i Handels satsning på att öka kunskapen om samhällsfrågor bland våra medlemmar.

 

Kursen går igenom försäkringssystemet med samhällets, kollektivavtalets och Handels medlemsförsäkringar. Deltagarna kommer även få lära sig mer om pensioner och hur vårt försäkringssystem finansieras

.

12 februari på Handels expedition i Karlstad, sista anmälningsdag 12 januari.

 

Min arbetsmiljö

 

Målgrupp: Medlem

 

Riktar sig till medlemmar med ett särskilt intresse för arbetsmiljöfrågor.

 

Kursen ger en översikt över vanliga arbetsmiljöfrågor, hur arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön ser ut och vad de själva kan göra för att påverka arbetsmiljön till det bättre på jobbet.

 

Vi hoppas även på att kursen kan leda till att fler medlemmar vill bli skyddsombud.

 

19-20 maj på Handels expedition i Karlstad, sista anmälningsdag 19 april.

 

Jobbet och samhället

 

Målgrupp: Medlem

 

Handels tvådagars samhällskurs som är för medlemmar.

 

Kursen fokuserar på frågor kring trygga jobb och hur välfärden behöver fungera för att våra medlemmar ska få ihop vardagen. Kursen tar även upp frågan varför facket är politiskt och vad deltagarna kan göra om de vill engagera sig mer.

 

29-30 september på handels expedition i Karlstad, sista anmälningsdag 29 augusti.

 

Du får ersättning i form av ett stipendium.

Anmälan sker till avdelningen via mail eller post.

 varmland@handels.se

Uppdaterad: 9 december 2019