Representantskapet

Avdelningens representantskap sammanträder två gånger om året - en gång på våren och en på hösten.

På vårens möte beslutar mötet om föregående års bokslut, samt väljer avdelningstyrelse och representation i andra medlemsorganisationer.

På höstens möte presenterar vi verksamheten för kommande år, samt fastställa hur stor avdelningens medlemsavgifter ska vara.

Högsta beslutande organ

Representantskapet är avdelningens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs på fackklubbarnas årsmöten. På årsmötet väljs styrelse och revisorer. Dessutom behandlas motioner, verksamhetsmål, medlemsavgift och budget.

Uppdaterad: 19 december 2011