Bli medlem

Arbetsutskottet

Avdelningens arbetsutskott (AU) förbereder styrelsens sammanträden och tar beslut i mindre frågor. Arbetsutskottet består av försteombudsmannen, ordföranden samt vice ordföranden.

 • GUNILLA HALLGREN WALLNER

  1:e Ombudsman, avd 17 Karlstad Direktnummer010-450 83 22
  Fax010-450 89 63
  gunilla.hallgren@handels.se
 • DZERALDINA ERIKSSON

  Vice ordförande, Avd 17 ArbetsplatsIkea, Karlstad
 • KENT JANSSON

  Ordförande, Avd 17 ArbetsplatsCoop Forum Bergvik