Bli medlem

Kurser för unga

Som ung i Handels har du möjlighet att träffa andra unga i facket och tillsammans lära er mer om vad som gäller på jobbet. Du får ett brett nätverk och kunskap om dina rättigheter och möjligheter att påverka, både på jobbet och i vardagen.

Anmäl dig till kurserna via din avdelning eller ring Handels Direkt på 0771-666 444. Här hittar du din avdelning 

Om facket

Den här kursen är för dig som är upp till 30 år och är medlem, eller vill bli medlem, i Handels. Här får du veta mer om dina rättigheter på jobbet, hur ett kollektivavtal funkar och hur du kan påverka både i Handels och på jobbet.

Innehåll

 • Alla människors lika värde och rätt
 • Villkor för dig som ung på arbetsmarknaden
 • Rättvisa, klass och inflytande
 • Hur man påverkar

Kursen är på sammanlagt 16 timmar och kan hållas som en 2-dagarskurs på vardagar, som en helgkurs eller som en kvällskurs med fyra kurstillfällen.

Om samhället

Den här kursen riktar sig till dig som är upp till 30 år och är medlem i Handels. Här får du veta mer om hur samhället funkar, vad som styr de viktiga samhällstjänsterna som du behöver i din vardag, och hur du påverkar. Du får även lära dig mer om de olika ideologierna och fundera på vilken sorts samhälle du skulle vilja ha och leva i.

Innehåll

 • Den fackliga ideologin
 • Rätten till ett bra och värdigt arbetsliv
 • Ordning och rättvisa i samhället
 • Hur man påverkar

Kursen är på sammanlagt 16 timmar och kan hållas som en 2-dagarskurs på vardagar, som en helgkurs eller som en kvällskurs med fyra kurstillfällen.
Förkunskap: Kursen Om facket

Om främlingsfientlighet

Den här kursen riktar sig till dig som är upp till 30 år, är medlem i Handels och vill veta mer om hur du kan göra för att bemöta främlingsfientliga krafter. Kursen går igenom politiken bakom främlingsfientlighet och hur ni kan arbeta tillsammans för allas lika värde och allas rätt att vara olika.

Innehåll

 • Vad är främlingsfientlighet?
 • Politiken bakom
 • Ta debatten
 • Allas lika värde och rätt

Förkunskaper: Kurserna Om Facket, Om samhället
Kursen är på sammanlagt 16 timmar och kan hållas som en 2-dagarskurs på vardagar, som en helgkurs eller som en kvällskurs med fyra kurstillfällen.

Om feminism

Den här kursen riktar sig till dig som är upp till 30 år och är medlem i Handels. På kursen får du veta mer om hur facket arbetar för att nå jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet och i samhället. Du får insikt och kunskap om hur jämställdheten ser ut på jobbet och på arbetsmarknaden i stort, och vad vi tillsammans kan göra att påverka.

Innehåll

 • Hur jämställt är Sverige?
 • Vad är feminism?
 • Fackligt arbete för ett jämställt arbetsliv
 • Vad kan jag göra?

Förkunskaper: Kurserna Om Facket, Om samhället
Kursen är på sammanlagt 16 timmar och kan hållas som en 2-dagarskurs på vardagar, som en helgkurs eller som en kvällskurs med fyra kurstillfällen.

Om försäkringar

Den här kursen riktar sig till dig som är upp till 30 år och är medlem i Handels. Kursen går igenom vilka försäkringsskydd du har i samhället, genom kollektivavtalet och genom ditt fackliga medlemskap.

Innehåll

 • Så undviker du att gå miste om en kvarts miljon!
 • Vad har jag rätt till?
 • Vilka försäkringar finns?
 • Hur gör jag om det händer någonting?

Kursen är på 8 timmar och hålls som en 1-dagskurs.

Funktionsutbildningar

Du som är ung i Handels kan också bli skolinformatör eller ungdomsansvarig i din avdelning. För att du på bästa sätt ska klara uppdraget så har vi tagit fram särskilda utbildningar till dig. Är du intresserad och vill veta mer? Ta kontakt med din avdelning eller ring Handels Direkt på 0771-666 444. Här hittar du din avdelning 

Skolinformatörsutbildning

Den här kursen riktar sig till dig som ska bli skolinformatör och hjälpa skolelever att få bättre koll på arbetslivet.

Innehåll

 • Rollen som skolinformatör och ditt uppdrag
 • Våga tala och stå inför folk
 • Argumentation
 • Upplägg och innehåll i skolinformationen
 • Hantera grupper
 • Praktiska övningar

Målgrupp: Fackligt aktiva medlemmar som ska bli skolinformatörer.

Kursen är på sammanlagt 16 timmar och kan hållas som en 2-dagarskurs på vardagar, som en helgkurs eller som en kvällskurs med fyra kurstillfällen.

Ungdomsansvarigutbildning

Den här kursen är till för dig som är ungdomsansvarig i din klubb eller din avdelning. Kursen består av tre dagars utbildning om din roll, vilka verktyg du har, hur du gör en handlingsplan, lägger upp en budget, hur du kan hålla bra möten och hur organisationen fungerar. Kursdagarna följs av två dagars studiebesök i Stockholm där du får träffa Handels och LOs ungdomssekreterare samt göra ett besök på riksdagen.

Innehåll

 • Vad är ungdomsverksamhet och vad går uppdraget ut på?
 • Stöd i stadgar och kongressbeslut
 • Planera och genomföra ungdomsverksamhet
 • Hur man gör en verksamhetsplan
 • Hur man gör en handlingsplan
 • Hur man gör en budget
 • Att bygga nätverk

Kursen är på sammanlagt 40 timmar.

 

Uppdaterad: 8 december 2020

Utbildningar

LO anordnar olika tvärfackliga utbildningspaket för unga medlemmar som är under 30 år.

Till LO