Bli medlem

Jobbet och samhället

 Målgrupp

Medlemmar som är intresserade av samhällsfrågor

Förkunskaper

Medlem i facket/Om facket/AMK Arbetsplatsen samt gärna Mitt avtal

Innehåll

Kursen fokuserar på frågor kring trygga jobb och hur välfärden behöver fungera för att våra medlemmar ska få ihop vardagen. Kursen tar även upp frågan varför facket är politiskt och vad deltagarna kan göra om de vill engagera sig mer.

Utbildningstid

1 dag/ 8 timmar

Ledighet och ersättning

Ledighet enligt studieledighetslagen. Ansök om ledighet senast 2 veckor innan kursstart. Skattefritt stipendium betalas av avdelningen.

Anordnare

Handels avdelning

 

Kurstillfälle

 

1 februari 

9 maj

26 sptember

28 november

 

 

Vid anmälan, glöm inte att ta med följande uppgifter.

Personnummer

Namn

Mobil nr

Arbetsplats

Ev allergier

 

Anmäl på varmland@handels.se

    Uppdaterad: 22 januari 2019