Bli medlem

Du, facket och kollektivavtalet

-En introduktionsutbildning om facket (8 tim.)

Målgrupp

Medlemmar som saknar facklig introduktionsutbildning, samt icke medlemmar

Innehåll

- Utgångspunkten är arbetsplatsen

- Kollektivavtalet som idé, det fackliga löftet, svenska modellen

- Översikt över vilka lagar som rör arbetsvillkoren och anställningen

- Parterna som förhandlar på arbetsplatsen, verktygen för facket

Upplägg

Heldagsintroduktion på 8 timmar

Syfte

- Visa vägen till medlemsutbildning

- Rekrytera medlemmar

- Öka kunskapen om meningen med föreningen, kollektivavtalet och lagarna på arbetsmarknaden för bättre ordning och reda på arbetsplatsen.

Ekonomi

Du söker ledigt hos arbetsgivaren för studier.

Stipendium utbetalas med 120 kr/timme, skattefritt.

Deltagaravgift: 500 kr/deltagare. Avgift betalas av respektive fackförbund.

Studiematerial, lunch och fika ingår.

 

Kurstillfälle 

Vid anmälan, glöm inte att ta med följande uppgifter.

Personnummer

Namn

Mobil nr

Arbetsplats

 

Anmäl på:

Varmland@handels.se

Uppdaterad: 16 november 2020