Bli medlem

Vidareutbildning skyddsombud

Mål för utbildningen

Stärka kunskapen om skyddsombudets metoder om rätt- och skyldigheter samt att utöva tillsyn på arbetsmiljön i företag och facklig organisation. Hur man gör riskbedömningar och mycket annat.

Målgrupp

Skyddsombud som har gått grundutbildningen (Bättre arbetsmiljö).

Kurslängd

Kursen är på 24 timmar fördelat på 3 heldagar

Ekonomi

Arbetsgivaren står för lön under hela utbildningen (FML § 7).

ABF som anordnare står för ledare, lokal, kaffe och lunch samt administration.

Deltagaravgift

5000 kr/deltagare faktureras efter utbildningen. I kostnaden ingår kursmaterial, dokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe. Arbetsgivaren står för kostnaden (AML kap 6§4)

Intyg från arbetsgivare ska skickas med när anmälan kommer till oss på ABF!

Kurstillfälle

2-3 maj

 

25-27 okt

 

 

Vid anmälan, glöm inte att ta med följande uppgifter.

Personnummer

Namn

Mobil nr

Arbetsplats

 

 

Anmäl på:

Varmland@handels.se

Uppdaterad: 8 december 2020