Steg 6 - framtiden

Tillsammans gör vi en utvärdering av de föregående stegen och diskuterar eventuell komplettering av studierna.

Tillsammans utformar vi en individuell plan för dina fortsatta fackliga studier. Vi diskuterar och analyserar arbetet med arbetsplatsutveckling.

Förkunskap: Steg 5

 

13 maj i Karlstad, sista anmälningsdag 13 april.

 

Vid anmälan, glöm inte att ta med följande uppgifter.

Personnummer

Namn

Mobil nr

Arbetsplats

Ev allergier

 

Anmäl på:

Varmland@handels.se

    Uppdaterad: 19 december 2011