Steg 4 - lönen

Du får lära dig att genomföra en lokal löneförhandling och förstå sambandet mellan löner, priser och skatter, det vill säga villkoren för ordning och rättvisa på arbetsplatsen.

Du får veta hur man bygger ett lönesystem på den egna arbetsplatsen. Uppföljning av arbetet med arbetsplatsutveckling.

Förkunskap: Steg 3

 

31 mars – 2 april i Karlstad, sista anmälningsdag 29 februari.

 

Vid anmälan, glöm inte att ta med följande uppgifter.

Personnummer

Namn

Mobil nr

Arbetsplats

Ev allergier

 

Anmäl på:

Varmland@handels.se

    Uppdaterad: 19 december 2011