Bli medlem

Kollektivavtalet

Målgrupp

Fackombud och förtroendevalda med uppdrag i klubbstyrelse.

Förkunskaper

Vald på jobbet och Förhandling Innehåll Kursen ger grundläggande kunskap i det egna kollektivavtalet och hur en avtalsrörelse går till. Deltagarna får verktyg för avtalsbevakning och kunskap om lokala avtal. Kursen behandlar även Handels organisation och hur du som förtroendevald påverkar det egna förbundet.

Utbildningstid

3 dagar/ 24 timmar.

Ledighet och ersättning Ledighet enligt Förtroendemannalagen. Ledighet söks helst 3 veckor innan. Förlorad arbetsförtjänst betalas av arbetsgivaren för två dagar och av Handels avdelning för en dag.

Anordnare Handels avdelning

Kurstillfällen:

13-15 september i Karlstad.

 

Intyg från arbetsgivaren ska skickas med när anmälan kommer till oss.

 

Vid anmälan, glöm inte att ta med följande uppgifter.

Personnummer

Namn

Mobil nr

Arbetsplats

Ev allergier

 

Anmäl på:

Varmland@handels.se

Uppdaterad: 21 december 2020