Bli medlem

Diskriminering och arbetsmiljö

Målgrupp

Fackombud och förtroendevalda med uppdrag i klubbstyrelse.

Förkunskaper

Vald på jobbet, Förhandling, Kollektivavtalet Innehåll Kursen behandlar värderingsfrågor och normer. Deltagarna får kunskap om diskrimineringslagen, föräldraledighetslagen, och organisatorisk och social arbetsmiljö. Deltagarna får även verktyg för att granska lönekartläggningar och jämställdhetsplaner. Kursen ger grundläggande kunskap om samverkan mellan skydds- och förhandlingsorganisationen i det lokala fackliga arbetet.

Utbildningstid

3 dagar/ 24 timmar.

Ledighet och ersättning
Ledighet enligt Förtroendemannalagen. Ledighet söks helst 3 veckor innan kursstart. Förlorad arbetsförtjänst betalas av arbetsgivaren för 2,5 dagar och av avdelningen för 0,5 dagar.

Anordnare Handels avdelning

Kurstillfällen:

22-24 november, sista anmälningsdagen 25 oktober.

 

 

Intyg från arbetsgivaren ska skickas med när anmälan kommer till oss.

 

Vid anmälan, glöm inte att ta med följande uppgifter.

Personnummer

Namn

Mobil nr

Arbetsplats

Ev allergier

 

Anmäl på:

Varmland@handels.se

Uppdaterad: 21 december 2020