Bättre arbetsmiljö, BAM (5 dagar)

 

Grundutbildning av skyddsombud.

När en arbetsplats har fått ett nytt skyddsombud ska den fackliga organisationen eller de anställda anmäla det till arbetsgivaren. Arbetsgivaren och facket har ett gemensamt ansvar för att det nya skyddsombudet får den utbildning han eller hon behöver för att klara sina uppgifter.

 

Målgrupp:

Skyddsombud som inte genomgått grundutbildning.

 

Kurslängd:

5 dagar (40 timmar) (externat)

 

Ekonomi:

Arbetsgivaren står för lön under hela utbildningen. (FML §7)

Handels som anordnare står för ledare, lokal, kaffe och lunch.

 

Deltagaravgift:

6000kr/ deltagare, Arbetsgivaren står för kostnaderna

  

DEL 1    27-28 april i Karlstad, sista anmälningsdag 27 mars

DEL 2    18-20 maj i Karlstad, sista anmälningsdag 20 april 

 

DEL1    19-20 oktober i Karlstad sista anmälningsdag 19 september

Del 2    16-18 november sista anmälningsdag 16 oktober

 

Intyg från arbetsgivaren ska skickas med när anmälan kommer till oss.

 

Vid anmälan, glöm inte att ta med följande uppgifter.

Personnummer

Namn

Mobil nr

Arbetsplats

Ev allergier

 

Anmäl på:

Varmland@handels.se

    Uppdaterad: 19 december 2011