Bli medlem

Bättre arbetsmiljö, BAM Digitalt (5 dagar)

 

Grundutbildning av skyddsombud.

När en arbetsplats har fått ett nytt skyddsombud ska den fackliga organisationen eller de anställda anmäla det till arbetsgivaren. Arbetsgivaren och facket har ett gemensamt ansvar för att det nya skyddsombudet får den utbildning han eller hon behöver för att klara sina uppgifter.

 

Målgrupp:

Skyddsombud som inte genomgått grundutbildning.

 

Kurslängd:

5 dagar (40 timmar) (externat)

 

Ekonomi:

Arbetsgivaren står för lön under hela utbildningen. (FML §7)

Handels som anordnare står för ledare, lokal, kaffe och lunch.

 

Deltagaravgift:

6000kr/ deltagare, Arbetsgivaren står för kostnaderna

 

Kurstillfällen

 vår

Del 1:  24-25 jan.

 Del 2:   15-17 feb.

 höst

Del 1: 19-20 sep

Del:2 18-20 okt

Intyg från arbetsgivaren ska skickas med när anmälan kommer till oss.

 

Vid anmälan, glöm inte att ta med följande uppgifter.

Personnummer

Namn

Mobil nr

Arbetsplats

 

 

Anmäl på:

Varmland@handels.se

    Uppdaterad: 19 december 2011