Bli medlem

Omställningsstöd för Privat

Vem har rätt till stöd?
Omställningsstödet gäller för den anställde som:

  • sägs upp på grund av arbetsbrist enligt LAS (Lagen om anställningsskydd)
  • är tillsvidareanställd
  • varit anställd i minst 12 månader sammanhängande innan sista anställningsdag vid ett eller flera företag som har omställningsförsäkring
  • har haft en anställning med arbetstid på minst 16 timmar i veckan i genomsnitt
  • är yngre än 64 år och 11 månader när ansökan kommer in till TSL.

Den som blir uppsagd behöver inte vara med i facket för att få omställningsstöd.

Den som blivit uppsagd kan inte få omställningsstöd om den samtidigt har en tvist med arbetsgivaren om uppsägningen.

Observera att det är fackförbundet som företaget har kollektivavtal med som ska anges i ansökan.

Om du missade webbinariet om kostnadsfria utbildningsinsatser för handeln finns nu en möjlighet att se det i efterhand. Vi går igenom läget i branschen, vilka utbildningsinsatser som finns, vem som kan söka och hur du enkelt ansöker. 

Se film genom länk nedan.

https://youtu.be/0k8qlRfXCYo

 

Avgångsbidrag (AGB)

Vem kan få ersättning?

För att kunna ta del av försäkringen måste du ha fyllt 40 år och varit anställd minst 50 månader under en femårsperiod hos ett eller flera företag som har försäkringen. Femårsperioden räknas från och med att senaste tillsvidareanställningen har upphört
Alla anställda arbetare som omfattas av kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO samt KFO-LO omfattas normalt av AGB. Arbetsgivare som saknar kollektivavtal kan också ha tecknat försäkring för  sina anställda.

Skäl till uppsägningen

Du kan få ersättning om:

  • Du är uppsagd helt eller delvis från en tillsvidareanställning hos en arbetsgivare som har AGB-försäkring.
  • Uppsägningen beror på en förändring i företaget, till exempel nedläggning, konkurs, omorganisation eller minskad orderingång.

Du kan INTE få ersättning om: 

  • du blir erbjuden fortsatt arbete på företaget/koncernen inom tre månader, eller
  • företaget har övergått till ny ägare, eller
  • du har beviljats hel sjukersättning innan anställningen upphört.

Till broschyr om försäkringen vid arbetsbrist

Till villkoren i sin helhet 

Läs mer och anmäl

Uppdaterad: 13 november 2020