Bli medlem

Omställningsstöd för Kooperativa

Avtalet gäller för arbetare och tjänstemän inom KFO-LO:s avtalsområde.

Från och med den 1 april 2020 omfattas tjänstemän inom folkrörelsen och hyresgästföreningen av tjänstepensions- och försäkringsavtal mellan KFO och PTK. Ärenden som uppstår inom dessa grupper hanteras från och med 1 april 2020 av Trygghetsrådet TRS och inte av CIKO.

Så här går det till: Ansökan skickas till CIKO – från arbetsgivaren eller jobbsökaren. Om ansökan beviljas kan aktivt omställningsstöd sättas in, detta gäller som längst 18 månader efter sista anställningsdag. Omställningsersättningen är en engångsutbetalning. 

Omställningsavtalet gäller:

  • tillsvidareanställda som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, med minst 40% sysselsättningsgrad och varit anställda i minst tolv månader i ett företag/organisation anslutet till KFO.
  • visstidsanställda vars anställning löper ut, med minst 40% sysselsättningsgrad och varit anställda i minst 24 månader i ett företag/organisation anslutet till KFO.
  • den som inte är arbetsför på grund av ohälsa med minst 40% sysselsättningsgrad och varit anställd i minst tolv månader i ett företag/organisation anslutet till KFO.

 

Ladda ner: Omställningsavtal KFO- LO, PDF

 

Du som arbetstagare anmäler dig genom att fylla i formuläret nedan. Beslut om uppsägning måste ha tagits innan du kan göra din anmälan. Uppsägningsbevis och arbetsgivarintyg ska bifogas i ansökan.

CIKO kan, vid behov, kontakta dig för att be om kompletterande uppgifter. Allt för att vi ska kunna göra en korrekt bedömning av din anmälan.

Register as a jobseeker (online form)

Uppdaterad: 13 november 2020