Bli medlem

A-kassan förändras tillfälligt

Tillfälligt höjt tak i a-kassan från dag 101

Taket i a-kassans inkomstrelaterade ersättning föreslås höjas för ersättningsdag 101 och framåt från 760 kronor till 1 000 kronor per dag. Höjningen är tillfällig och gäller från den 29 juni 2020 till den 3 januari 2021.

Tillfälligt ändrade medlemsvillkor till a-kassan – en medlemsmånad räknas som fyra

Ordinarie regler innebär att det krävs medlemskap i en arbetslöshetskassa i tolv månader för att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Riksdagen har nu beslutat att det så kallade medlemsvillkoret ska kunna uppfyllas snabbare. Varje medlemsmånad i en arbetslöshetskassa ska under en tidsperiod (mars-december 2020) räknas som fyra månader. Det innebär att medlemsvillkoret kan uppnås inom tre månader. Den förkortade kvalifikationstiden föreslås gälla även för personer som redan har blivit medlemmar i en arbetslöshetskassa innan utbrottet av det nya coronaviruset, och som beviljas en ersättningsperiod efter ikraftträdandet.

Tillfälliga lättnader i arbetsvillkoret och en tillfällig lägsta nivå för grundbeloppet

Enligt ordinarie arbetsvillkor gäller att en person under tolv månader före arbetslöshetens inträde ska ha arbetat minst 80 timmar i månaden under sex månader eller 480 timmar i sex sammanhängande månader och då minst 50 timmar per månad. Villkoret innebär förenklat ungefär halvtidsarbete, under ett halvår.

En tillfällig lättnad i arbetslöshetsförsäkringens arbetsvillkor är nu beslutad. Det innebär att en sökande behöver ha arbetat 60 timmar i månaden under sex månader, eller 420 timmar under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar under var och en av dessa månader. Ändringen gör det möjligt för fler personer som varit timanställda eller arbetat deltid att få ersättning.

Arbetslöshetsersättning kan enligt grundförsäkringen ges till den som uppfyller ett arbetsvillkor. Den som även uppfyller medlemsvillkoret kan få inkomstrelaterad ersättning.

Den som får ersättning från grundförsäkringen fick tidigare 365 kr per dag. Grundbeloppet höjs nu tillfälligt till 510 kronor per dag (se nedan). För den som har arbetat deltid minskas beloppet proportionellt. En lättnad i arbetsvillkoret medför att ersättningen från grundförsäkringen kan bli mycket låg för den som inte har arbetat heltid. För den som har arbetat deltid minskas beloppet proportionellt. Det införs nu en tillfällig lägsta nivå för grundbeloppet på 255 kronor.

Tillfälligt höjt grundbelopp

För att stärka den ekonomiska tryggheten för Sveriges löntagare och företagare vid en ökande arbetslöshet och för de som redan är arbetslösa har regeringen beslutat att tillfälligt höja det högsta beloppet i grundförsäkringen från 365 till 510 kronor per dag. Det innebär en höjning till motsvarande 11 220 kronor per månad mot tidigare 8 030 kronor.

Detta berör de arbetssökande som uppfyller arbetsvillkoret och grundvillkoren i försäkringen, men inte medlemsvillkoret. Detta berör också de arbetslösa som har det lägsta beloppet i den inkomstrelaterade försäkringen (vilket motsvarar det högsta beloppet i grundförsäkringen). Den höjda ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen omfattar även det aktivitetsstöd som lämnas till personer som uppfyller villkoren för rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

Höjningen är tillfällig och gäller för ersättning som avser tid mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021.

Tillfälligt höjd inkomstrelaterad ersättning

För att stärka den ekonomiska tryggheten för Sveriges löntagare och företagare vid en ökande arbetslöshet och för de som redan är arbetslösa har beslut fattats om att tillfälligt höja takbeloppet för de första 100 dagarna i arbetslöshetsförsäkringen från 910 till 1 200 kronor per dag. Detta innebär att den arbetssökande som har rätt till det högsta ersättningsbeloppet, dvs. som har en månadsinkomst på 33 000 kronor, får en ersättning under de första 100 dagarna på ca 26 400 kronor per månad till skillnad från tidigare 20 020 kronor.

Höjningen är tillfällig och gäller för ersättning som avser tid mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021.

Karensvillkoret slopas tillfälligt

Det befintliga karensvillkoret om sex dagar inom arbetslöshetsförsäkringen medför att enskilda får vänta på sin ersättning. I rådande situation är det angeläget att enskilda kan få ta del av sin ersättning utan karens. Riksdagen har nu beslutat att karensvillkoret tillfälligt ska avskaffas. Karensvillkoret ska inte gälla för ansökningar om arbetslöshetsersättning som avser tidsperioden 30 mars 2020 till och med den 3 januari 2021. Genom att karensdagarna slopas kommer den disponibla inkomsten öka under den första månaden som arbetslös.

Publicerad: 13 november 2020