Bli medlem

Handels Studiekatalogen 2021

Grundutbildning för Medlemmar

 

Facklig introduktion

Målgrupp-Nya medlemmar och blivande medlemmar.

Förkunskaper-Inga.

Innehåll

Kursen ger en grundläggande kunskap om vad det innebär att vara medlem i facket Kursen tar även upp vad ett kollektivavtal är och varför vi har dem, hur systemet med arbetsmarknadens parter fungerar på arbetsplatsen och vilka verktyg facket har för att påverka.

Utbildningstid

1 dag/8 timmar, eller som en 4 timmarskurs

Ledighet och ersättning

Ledighet enligt studieledighetslagen. Ansök om ledighet senast 2 veckor innan kursstart. Om deltagaren tagit ledigt från jobbet betalar LO ett skattefritt stipendium. Om deltagaren ännu ej är medlem betalas stipendiet av förbundskontoret.

Anordnare-LO/AB

 

Medlem i facket

Målgrupp-Nya medlemmar

Förkunskaper-Inga.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaperna om den fackliga organisationen på arbetsplatsen samt om fackets roll på arbetsmarknaden och i samhället. Kursen ger en förståelse för vad som skapar villkoren på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden.

Utbildningstid

3 dagar/ 24 timmar.

 

 

Ledighet och ersättning

Ledighet enligt studieledighetslagen. Ansök om ledighet senast 2 veckor innan kursstart. Skattefritt stipendium betalas av LO. I de fall stipendium ej kan betalas ut av LO betalas det av avdelningen.

Anordnare-LO/ABF

 

Min arbetsmiljö

Målgrupp-Medlemmar med ett särskilt intresse för arbetsmiljöfrågor

Förkunskaper-Inga

Innehåll

Kursen riktar sig till medlemmar med ett särskilt intresse för arbetsmiljöfrågor. Kursen ger en översikt över vanliga arbetsmiljöfrågor, hur arbetsgivaren ansvar för arbetsmiljön ser ut och vad de själva kan göra för att påverka arbetsmiljön till det bättre på jobbet. Vi hoppas även att kursen ska leda till att fler medlemmar vill bli skyddsombud.

Utbildningstid

2 dagar/ 16 timmar

 

 

Ledighet och ersättning

Ledighet enligt studieledighetslagen. Ansök om ledighet senast 2 veckor innan kursstart. Skattefritt stipendium betalas av avdelningen.

Anordnare-Handels avdelning

 

Facklig feminism

Målgrupp

Medlemmar med ett särskilt intresse för jämställdhetsfrågor

Förkunskaper

Inga

Innehåll

Kursen riktar sig till medlemmar som redan är intresserade av jämställdhet men som vill veta mer om hur de kan påverka maktstrukturer på sin egen arbetsplats via facket.

Kursen tar upp feminism, normkritik och hur olika maktstrukturer påverkar både på jobbet och i samhället.

Utbildningstid

2 dagar/ 16 timmar

 

Ledighet och ersättning

Ledighet enligt studieledighetslagen. Ansök om ledighet senast 2 veckor innan kursstart. Skattefritt stipendium betalas av avdelningen.

Anordnare

Handels avdelning

 

Mina försäkringar

Målgrupp-Medlemmar

Förkunskaper-Inga

Innehåll

Kursen riktar sig till medlemmar som vill veta mer om sina försäkringar. Den ingår i Handels satsning på att öka kunskapen om samhällsfrågor bland våra medlemmar.

Kursen går igenom försäkringssystemet med samhällets, kollektivavtalets och Handels medlemsförsäkringar. Deltagarna kommer även få lära sig mer om pensioner och hur vårt försäkringssystem finansieras.

Utbildningstid

1 dag/ 8 timmar

 

Ledighet och ersättning

Ledighet enligt studieledighetslagen. Ansök om ledighet senast 2 veckor innan kursstart. Skattefritt stipendium betalas av avdelningen.

Anordnare-Handels avdelning

 

 

Mitt avtal

Målgrupp-Medlemmar

Förkunskaper-Medlem i facket/Om facket/AMK Arbetsplatsen

Innehåll

Kursen riktar sig till den som redan vet lite mer om hur facket fungerar och vad ett kollektivavtal är, men som vill fördjupa sig i vad som gäller i just sin egen bransch. Kursen hjälper deltagaren att förstå det egna kollektivavtalet och att lätt hitta svar på sina vanligaste frågor. Deltagarna får även lära sig mer om vad de själva kan göra för att förbättra villkoren på arbetsplatsen.

Utbildningstid

2 dagar/ 16 timmar

Ledighet och ersättning

 

Ledighet enligt studieledighetslagen. Ansök om ledighet senast 2 veckor innan kursstart. Skattefritt stipendium betalas av avdelningen.

Anordnare-Handels avdelning

 

Jobbet och samhället

Målgrupp-Medlemmar som är intresserade av samhällsfrågor

Förkunskaper

Medlem i facket/Om facket/AMK Arbetsplatsen samt gärna Mitt avtal

Innehåll

Kursen fokuserar på frågor kring trygga jobb och hur välfärden behöver fungera för att våra medlemmar ska få ihop vardagen. Kursen tar även upp frågan varför facket är politiskt och vad deltagarna kan göra om de vill engagera sig mer.

Utbildningstid

2 dagar/ 16 timmar

Ledighet och ersättning

Ledighet enligt studieledighetslagen. Ansök om ledighet senast 2 veckor innan kursstart. Skattefritt stipendium betalas av avdelningen.

Anordnare-Handels avdelning

 

Grundutbildning för förtroendevalda

Vald på jobbet

Målgrupp-Handelsombud, Fackombud och förtroendevalda med uppdrag i klubbstyrelse.

Förkunskaper-Medlemsutbildning

Innehåll

Vald på jobbet är första steget i vår grundläggande förtroendemannautbildning. Kursen ger kunskaper om idén med facket och det fackliga löftet, uppgifterna och rollen som förtroendevald. Kursen ger också kunskap om förtroendemannalagen och dina rättigheter som förtroendevald, parternas roll på arbetsmarknaden samt översiktlig kunskap om kollektivavtal, arbetsmiljöarbetet och delar av arbetsmarknadslagarna.

Utbildningstid

3 dagar/ 24 timmar.

Ledighet och ersättning

Ledighet enligt Förtroendemannalagen. Ledighet söks helst 3 veckor innan kursstart. Förlorad arbetsförtjänst betalas för 2,5 dag av arbetsgivare och för en halv dag av avdelningen.

Anordnare-LO/ABF

 

Förhandling

Målgrupp-Fackombud och förtroendevalda med uppdrag i klubbstyrelse.

Förkunskaper-Vald på jobbet

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper i förhandlingsmetodik och förhandlingsstrategi innan, under och efter förhandling. Deltagarna får kunskap om förhandlingsformalia, tystnadsplikt och GDPR i förhandlingsarbetet. De får även öva på metoder för medlemskommunikation och organisering. Kursen ger också grundläggande kunskaper om lönebildning.

 

 

Utbildningstid

5 dagar/ 40 timmar.

Ledighet och ersättning

 

Ledighet enligt Förtroendemannalagen. Ledighet söks helst 3 veckor innan kursstart. Förlorad arbetsförtjänst betalas av arbetsgivaren för tre dagar och av avdelningen för två dagar.

Anordnare-Handels avdelning

Kollektivavtalet

Målgrupp-Fackombud och förtroendevalda med uppdrag i klubbstyrelse.

Förkunskaper

-Vald på jobbet och Förhandling

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskap i det egna kollektivavtalet och hur en avtalsrörelse går till. Deltagarna får verktyg för avtalsbevakning och kunskap om lokala avtal. Kursen behandlar även Handels organisation och hur du som förtroendevald påverkar det egna förbundet.

Utbildningstid

3 dagar/ 24 timmar.

 

Ledighet och ersättning

Ledighet enligt Förtroendemannalagen. Ledighet söks helst 3 veckor innan. Förlorad arbetsförtjänst betalas av arbetsgivaren för två dagar och av Handels avdelning för en dag.

Anordnare-Handels avdelning

 

Diskriminering och arbetsmiljö

Målgrupp-Fackombud och förtroendevalda med uppdrag i klubbstyrelse.

Förkunskaper

Vald på jobbet, Förhandling, Kollektivavtalet

Innehåll

Kursen behandlar värderingsfrågor och normer. Deltagarna får kunskap om diskrimineringslagen, föräldraledighetslagen, och organisatorisk och social arbetsmiljö. Deltagarna får även verktyg för att granska lönekartläggningar och jämställdhetsplaner. Kursen ger grundläggande kunskap om samverkan mellan skydds- och förhandlingsorganisationen i det lokala fackliga arbetet.

 

 

Utbildningstid

3 dagar/ 24 timmar.

Ledighet och ersättning

 

Ledighet enligt Förtroendemannalagen. Ledighet söks helst 3 veckor innan kursstart. Förlorad arbetsförtjänst betalas av arbetsgivaren för 2,5 dagar och av avdelningen för 0,5 dagar.

Anordnare-Handels avdelning

 

 

Anmälan sker till avdelningen via mail eller post.

 varmland@handels.se

Uppdaterad: 10 december 2019