Medlem i facket

 

 

Målgrupp:

Alla medlemmar som vill veta mer om facket.

 

Innehåll:

Genomgång av fackets historia, arbetsmarknadslagar, arbetsmiljö, den fackliga organisationen, samt medlemskapets värde och försäkringar.

 

Ekonomi:

Man söker ledigt hos arbetsgivaren för studier.

Stipendiefond utbetalas 119 kr/timme, skattefritt

Deltagaravgift: 1 500 kr/deltagare. Avgift betalas av respektive fackförbund

Studiematerial, lunch och fika ingår.

 

Kurslängd:

Kursen är på 24 timmar fördelad på 3 heldagar.

 

Månad              Datum                Plats                           Sista anmälan

Februari             4-6                       Arvika                         4 januari

Mars                  6,13,20                 Karlstad                      6 februari

Mars/April         23,25/3-6/4          Torsby                        23 februari

Maj                    11-13                   Kristinehamn              11 april

Sep/Okt            21,23/9-5/10       Torsby                        21 augusti

Oktober             7-9                       Karlstad                      7 september

December          1-3                       Karlstad                      1 november

 

Vid anmälan, glöm inte att ta med följande uppgifter.

Personnummer

Namn

Mobil nr

Arbetsplats

Ev allergier

 

Anmäl på:

Varmland@handels.se

    Uppdaterad: 10 december 2019