Bli medlem

Avdelningsnytt nr 3 2020

I pandemins spår: Samla er och utse skyddsombud

Grattis alla semesterstipendiater! I Avdelningsnytt nr 3 2020 möter du några av alla de medlemmar som fått årets semesterstipendium. En fråga: Finns det skyddsombud på din arbetsplats? Ett mycket viktigt uppdrag - inte minst under en pandemi. Så här går det till att utse skyddsombud.

Läs mer i Avdelningsnytt nr 3 2020

Uppdaterad: 4 december 2020