LO-kurser

Fackliga studier

LO centralt har ett stort kursutbud för dig som vill gå vidare i utbildningarna.

Läs mer och ta del av kursutbudet på www.fackligutbildning.se

Viktigt: Kom ihåg att din anmälan måste gå genom avdelningen!

Uppdaterad: 22 januari 2020