Avdelningens valberedning

Avdelningens valberedning arbetar under hela året för att på årsmötet lägga fram ett förslag på kandidater till bland annat avdelningsstyrelsen.

Har du någon du vill nominera till uppdrag inom avdelningsstyrelse, ungdomskommité, revisorsgrupp, eller valberedning så är du välkommen att kontakta sammankallande i valberedningen.

Kom ihåg att den du vill nominera måste vara tillfrågad och tackat ja till nomineringen.

 • HELENA GUNNARSSON

  Sammankallande i avdelningens valberedning, avdelning 11 Örebro ArbetsplatsIKEA
 • INGVAR ANDREASSON

  , avdelning 11 Örebro ArbetsplatsAhlsell
 • ISMAIL HASSAN AWALE

  Lokala ungdomskommittén, avdelning 11 Örebro ArbetsplatsAhlsell
 • JOHAN HURTIG

  Lokala Ungdomskommittén, avdelning 11 Örebro ArbetsplatsEEL
 • KRYSTYNA SLOWI

  , avdelning 11 Örebro ArbetsplatsElektroskandia