Kurser för förtroendevalda

Handels förtroendemannautbildning bygger på sex olika steg: uppdraget, arbetsplatsen, lagarna, lönen, organisationen och framtiden.

2020 kommer det erbjudas en stegutbildning med start 17 mars och avslut 18 november. Anmäl intresse för utbildnings steg via formulären här på sidan.

DatumNamn
 • Bättre arbetsmiljö, grundutbildning för skyddsombud

  Kurstyp: Arbetsmiljöutbildning
  Ämne: Bättre arbetsmiljö
  Målgrupp: Skyddsombud
  Stad: Örebro

  Vilka är de vanligaste arbetsmiljöriskerna på jobbet? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Och vem är skyddsombud? Det är några av de frågor du får svar på under denna kurs. Utbildningen är 40 timmar utlagda på 5 kursdagar och...

 • Steg 4 - Lönen

  Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
  Ämne: Steg 4 - lönen
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Örebro

  Kursen omfattar tre dagar. Syftet är att du bland annat ska kunna förstå delarna i din egen lön, ha kännedom om sambandet mellan löner, priser och skatter.

 • Vidareutbildning för skyddsombud

  Kurstyp: Arbetsmiljöutbildning
  Ämne: Övriga ämnen
  Målgrupp: Skyddsombud
  Stad: Ännu ej bestämt, Örebro

  Vidareutbildning för skyddsombud. Utbildning för dig som är vald till Skyddsombud och gått grundutbildningen Bättre arbetsmiljö.

 • Steg 5 - Organisationen

  Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
  Ämne: Steg 5 - organisationen
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Örebro

  Kursen omfattar tre dagar. Målet är bland annat att du ska kunna genomföra en förhandling, känna till Handels organisation och demokratiska arbete samt veta hur du kan påverka i Handels.

 • Steg 6 - Framtiden

  Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
  Ämne: Steg 6 - framtiden
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Örebro

  Efter en dagskurs ska du se helheten i det fackliga uppdraget och att du har utvecklats sedan det första kurstillfället. Målet med kursen är också att du förstår de olika delarna i arbetsplatsutvecklingen och hur de hänger samman.

 • Steg 1 och 2 - Uppdraget/Arbetsplatsen

  Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
  Ämne: Steg 2 - arbetsplatsen
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Örebro

  Kursen omfattar sammanlagt tre studiedagar. Bland annat får du en grundläggande bild av förtroendemannauppdraget, känna till löftet och rollen som medlemsvärvare. Du får  lära dig att påverka och hur du tillsammans med dina...

  • Steg 3 - Lagarna

   Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
   Ämne: Steg 3 - lagarna
   Målgrupp: Förtroendevald
   Stad: Örebro

   Under tre dagar får du lära dig värdet av den fackliga grundideologin, samt att koppla det fackliga löftet till arbetsrätten. Utbildning inom Medbestämmandelagen, Arbetsmiljölagen och Diskrimineringslagen  ingår.

   • Försäkringskonferens

    Kurstyp:
    Ämne:
    Målgrupp: Förtroendevald
    Stad: Örebro

    Avdelningens försäkringsinformatörer bjuds in till en konferens på Scandic Västhaga i Örebro. På konferensen deltar Jörgen Lybeck från Folksam.

    Visa alla