Bli medlem

Om oss

Avdelning 1 Malmö

Vi är drygt 12 000 medlemmar i Handels avdelning 1. På Handels organiserar vi bland annat de som jobbar i butiker, kiosker, på stormarknader, lager, frisörer, florister, tjänstemän inom kooperationen och folkrörelser och anställda inom skönhetsvård och gymanläggningar. Geografiskt verkar vi i södra och östra Skåne - från Trelleborg i söder till Kivik i öster, från Löddeköpinge i väster till Hörby i norr.

Handels är LO: tredje största fackförbund, och varje dag förhandlar vi åt våra medlemmar, tecknar kollektivavtal på arbetsplatser, hjälper till med försäkringar, och inte minst, utbildar dig som medlem för att du ska kunna ha koll på dina rättigheter som anställd.

 • Personal

  Här hittar du kontaktuppgifterna till Handels avdelning 1 i Malmö.

 • Arbetsutskottet

  Arbetsutskottet (AU) är avdelningens verkställande organ. Vi beslutar i löpande ärenden, behandlar frågor av brådskande natur samt bereder frågor till styrelsen. AU består av avdelningens ordförande, vice ordförande samt försteombudsman.

 • Avdelningsstyrelsen

  Avdelningsstyrelsen är avdelningens högsta beslutande organ mellan representantskapen. Styrelsen väljs på årsmötet.

 • Avdelningens årsmöte

  Avdelningens högsta beslutande organ. Ledamöterna i representantskapet väljs på fackklubbarnas årsmöten. På årsmötet väljs avdelningsstyrelse och revisorer. Motioner, verksamhetsmål, medlemsavgift och budget behandlas.

 • Handels S-förening

  När vi går till val ges vi möjlighet att genom vår röst visa om vi är nöjda eller inte. Att rösta innebär därför att vi är med och formar samhällsutvecklingen och att vi tar ett gemensamt ansvar för den. Men vad händer om allt fler...

 • Lokala ungdomskommittén

  Vi är många unga aktiva i Handels som gör stor skillnad, kom med du också!

Publicerad: 13 oktober 2011

Kontakter

Avdelning 1 Malmö

AdressVattenverksvägen 3
Box 8009 200 41 Malmö
212 21 Malmö
Växel0771-666 444 TelefontiderAlla vardagar 8-18
BesökstiderMåndag-torsdag 9-15
Fredag 11-13