Lokala ungdomskommittén

Våren 2018 anordnar ungdomsgruppen några aktiviteter som du som är medlem under 30 år kan delta på:

 

-Koll på Handels 24-26 april, en medlemsutbildning i tre dagar på Ringsjöstrand hotell- och konferensanläggning.

Handels står för alla kostnader samt din förlorade arbetsinkomst. Läs mer här

 

-Heldagsträff för dig som är vald till ungdomsorganisatör i din klubb på arbetsplatsen, den 17 april på Handels, Vattenverksvägen 3 i Kirseberg.

 

-Hylla den Svenska modellen,6 juni. Detta kommer bli ett arrangemang för alla medlemmar, som icke medlemmar. Det kommer bli föreläsningar, workshop och kanske tom lite musik och dans.

 

Vi i ungdomsgruppen välkomnar dig som är lite nyfiken och vill engagera dig i Handels ungdomsgrupp.

Välkommen till en träff, nästa gång vi ses är den 5 april kl. 17:00 på Condeco i Malmö.

Träffen efter det blir den 7 maj kl. 17:00 på condeco i Malmö.

Vi ses! 😊 ”