Bli medlem

Avdelningar

Handels har 19 avdelningar från norr till söder i landet som hjälper och stöttar dig som är medlem.

Sök avdelning

Ange ett ortsnamn för att hitta din lokala avdelning.

Vi företräder dig

Handels ombudsmän på avdelningarna medverkar i lokala och centrala förhandlingar där de företräder dig som medlem. De ansvarar för förhandlingar i tvister på arbetsplatsen. I regel ansvarar de också för arbetsmiljön som regionalt skyddsombud.

En av deras viktigaste uppgifter är att bygga upp den medlemsnära organisationen på arbetsplatsen och stötta den.

Kursverksamhet

Din avdelning erbjuder kurser till dig som medlem och förtroendevald, du hittar kurserna på  din avdelningssida.

Hur styrs avdelningarna?

Fackklubbarna utser representanter till det högsta beslutande organ i avdelningen, representantskapet. De utser i sin tur avdelningsstyrelse, granskar dess arbete och fattar beslut om ansvarsfrihet.

Avdelningsstyrelsen ansvarar för avdelningens ekonomi och verksamhet. Styrelsens arbete leds av avdelningsordföranden, som utses av representantskapets årsmöte.

I avdelningsstyrelsen ingår försteombudsmannen som verkställande ledamot. Ett arbetsutskott, med ordföranden, vice ordföranden och försteombudsmannen beslutar i löpande ärenden och behandlar frågor av brådskande natur.

Avdelningens försteombudsman ansvarar för avdelningens verksamhet. Hon/han är också arbetsledare för administrativ personal och övriga ombudsmän.

Uppdaterad: 17 september 2018