Rapporter till kongressen

Förra kongressen, 2016, beslutade att Handels skulle utreda hur handelns klimatpåverkan kan minskas och hur förbundet kan bidra till det. Kongressen beslutade även att Handels skulle genomföra en lönepolitisk utredning som resulterade i en gemensam lönepolitisk strategi. Dessutom skulle arbetstidsfrågan utredas och analyseras i dess hela komplexitet.

Dessa uppdrag från kongressen har resulterat i två omfattande rapporter, Handels miljö- och klimatpolitiska program samt Handels om löner och arbetstider. Rapporterna behandlas nu av  kongressen 2021.

Handels miljö- och klimatpolitiska program

Handels om löner och arbetstider