Motioner till kongressen

Alla medlemmar, fackklubbar och avdelningar har kunnat skriva motioner till kongressen, med förslag till beslut om förändringar och förbättringar.

Därefter har förbundsstyrelsen läst och yttrat sig över motionerna. Här finns alla motioner och förslag till hur de ska behandlas, uppdelat efter område.

Avgifter

Facklig styrka

Framtidens branscher

Trygga jobb

Jämlikhet

Stadgar

Övrigt

Samtliga motioner