Kongress 11-13 januari

Kongressen återupptas i januari 2022, efter ajournering i maj.

Nu ska bland annat princip- och handlingsprogram samt motioner som rör dessa behandlas. Kongressen ska även behandla Miljö- och klimatprogrammet och rapporten Handels om löner och arbetstider.

Här finns de dokument du behöver för att kunna följa kongressen:

Princip- och handlingsprogram

Motioner

Rapporter