Principprogram för jämlikhet

Principprogrammet talar om vad Handels står för och slår fast vår roll och uppgift. Här beskriver vi grunden för vårt fackliga arbete, vår syn på människan, arbetet och samhället.