Handlingsprogram för trygga jobb

I programmet beskriver vi villkoren i arbetslivet och vägen mot trygga jobb. Att anställda ska ha inflytande över arbetstiden och lönen, må bra och trivas på arbetsplatsen.