Handlingsprogram för framtidens branscher

Detta program handlar om hur våra branscher utvecklas, till exempel när det gäller ny teknik och behovet av ny kompetens. Programmet tar även upp behovet av en hållbar utveckling i handeln på grund av klimatförändringar. Detta ställer krav på och ger möjligheter att lyfta fram Handelsmedlemmars kompetens.