Handlingsprogram för facklig styrka

Syftet med programmet är att staka ut vägen framåt för vår organisation. Fokus handlar om att bygga organisationen så att vi blir många och därmed starka.