Princip- och handlingsprogram

Kongressen ska fatta beslut om ett princip- och tre handlingsprogram, som beskriver vad Handels ska jobba med de kommande fem åren.

Principprogrammet talar om vad Handels står för och slår fast vår roll och uppgift. Där beskriver vi grunden för vårt fackliga arbete, vår syn på människan, arbetet och samhället.

I handlingsprogrammen tar vi upp de viktigaste utmaningarna i omvärlden för våra medlemmar och Handels som organisation. Det ger en grund för kongressen att peka ut vilken väg vi ska gå för att hitta lösningar som gynnar och stärker våra medlemmar.

Programmen nedan är förbundsstyrelsens förslag, efter behandlingen av de motioner som kommit till kongressen.