Nu väljs ombuden

Nytt för den här kongressen är att ombuden utses av representanter från klubbarna på särskilda avdelningsmöten, istället för som tidigare via en medlemsomröstning.