Kongress i två delar

Kongressen inleds med ett två dagar långt helt digitalt möte, den 5 och 6 maj. Därefter ajourneras den och återupptas den 11-13 januari 2022 då vi räknar med att alla deltagare kan ses i Umeå.

Den 5-6 maj behandlar kongressen bland annat verksamhetsberättelser, stadgar, avgifter och väljer verkställande utskott och förbundsstyrelse.

Här finns de dokument du behöver för att kunna följa kongressen.