Panelsamtal om arbetstid

”Kortare arbetstid och längre – motsättning eller förutsättning?” Ett panelsamtal mellan Göran Kecklund, Stockholms universitet, Stefan Carlén, Handels, Jack Hansson, Stora Coop, Luleå och Annica Strandhäll, S. Moderator Silvia Kakembo, Arena Idé. Panelsamtalet spelades in för Handels kongress del 1, men publicerades först efteråt.