Välkomna tillbaka till kongressen!

- Det är en stolt förbundsordförande som står framför er idag. Vi har blivit starkare och flyttat fram positionerna de senaste åren.

När Linda Palmetzhofer öppnade Handels kongress igen idag blev det inte i Umeå, som tanken var, utan i en digital sändning.

- Jag hade verkligen sett fram emot att få ses fysiskt, men det blir inte alltid som man tänkt sig, konstaterade hon.

Men trots pandemin har de senaste åren varit positiva, menar Linda Palmetzhofer.

- Det är ni som har gjort den här tiden enklare, och jag är imponerad av vårt förbund. Vi har blivit starkare och flyttat fram positionerna.

Kongressen ska besluta om riktningen för Handels de kommande åren, fram till år 2026. För första gången ska kongressen besluta om ett principprogram, som handlar om förbundets grundläggande värderingar. Dessutom ska kongressen besluta om tre handlingsprogram.

- Gemensamt för programmen är att medlemmarna ska ha mer att säga till om. Det är ni som ska fatta besluten som ska stärka våra medlemmar, sa Linda Palmetzhofer med adress till kongressombuden.

- Kongressen är det tillfälle när vi bryter våra bästa argument mot varandra och sedan fattar de beslut som är bäst för Handels. Det vet jag att vi kommer att göra!

Under inledningsanförandet berättade Linda Palmetzhofer att hon bland annat ägnat tiden efter kongressens första del åt att träffa många medlemmar runt om i landet, både genom fysiska möten, exempelvis på en resa till Strömstad i höstas, och digitalt.

- Vi har också haft många kvällsmöten med förtroendevalda digitalt. Det har varit väldigt värdefullt att kunna hitta sätt att vara nära, även under dessa tiden. Och det har varit ett stort engagemang från deltagarna.

- Det är möten och kontakter med medlemmar och förtroendevalda som ger mig arbetsglädje, så är det verkligen.

- Många av er är med nu på kongressen och det är ni som ska fatta besluten som ska stärka våra medlemmar. Var stolta över det! avslutade Linda Palmetzhofer sitt inledningsanförande och önskade välkomna tillbaka till del två av Handels kongress år 2021.