Handels vill ha ny lag om könstillhörighet

Handels står bakom en ny könstillhörighetslag och kongressen beslöt att göra ett särskilt uttalande som visar detta.

Det var en motion från Joakim Isaksson Markström i Luleå som ledde fram till uttalandet.

- Det här är en motion som räddar liv, det är ett stort steg mot alla människors lika värde, argumenterade han.

Motionens syfte var att Handels ska stå bakom en ny lag om könstillhörighet, som sannolikt kommer att läggas fram för riksdagen detta år. Motionen säger också att Handels ska samarbeta med organisationer (exempelvis RFSL) som har gedigen erfarenhet av HBTQIA+. Syftet är att alla ska känna sig välkomna och inkluderade.

Kongressen biföll motionen och tog dessutom detta uttalande:

”Allt fler av Handels medlemmar identifierar sig som transperson och icke-binär. För transpersoner och icke-binära, är detta en viktig existentiell fråga. Den handlar om rätten att få vara den en är, att få kunna gå till jobbet och känna trygghet i sin egen identitet.

Trots det delar juridiken i Sverige upp oss i två kön. I flera andra länder har man kommit längre. Handels anser att det nu är dags för Sverige att införa en ny lag där man delar upp den lag som idag kallas könstillhörighetslagen i två lagar, en som handlar om juridiskt kön, och en annan som handlar om ingrepp i könsorganen.

Handelsanställdas förbund kommer driva på politiken för en anpassning av juridiken efter fler än två kön. Förbundet kommer också att starta samarbete med organisationer som har gedigen erfarenhet av HBTQIA+ för att ta lärdom och kunna genomlysa hela organisationen för att säkra upp att alla känner sig välkomna och inkluderade i Handels.”