Utbildning i feminism obligatoriskt

Obligatorisk kurs i feminism och en facklig utbildning för icke-medlemmar var bland de hetaste frågorna i kongressdebatten om studier på onsdagseftermiddagen.

Ombuden röstade för en motion om att alla kurshandledare, avdelningsstyrelser, förbundsstyrelse och anställda ska utbildas i hur könsstrukturer och ojämställdhet fungerar.

Flera ombud var uppe och talade för motionen, bland dem Jessica Sahlström från avdelningen i Trollhättan:

- Vi behöver bli den feministiska kamporganisation som vi säger att vi är, sa hon i sitt inlägg.

Ombuden debatterade också hur Handels kan få fler kvinnliga förtroendevalda att delta i LO:s vidareutbildningar.

En motion om att Handels borde erbjuda en särskild facklig utbildning för icke-medlemmar engagerade också kongressen. Förbundsstyrelsen argumenterade dock att det redan finns en LO-kurs som riktar sig till målgruppen och att Handels har en digital kortkurs som är tillgänglig för den som inte är medlem. Kongressen röstade nej till motionen.