Tandvård in i principrogram

Handels ska intensifiera sitt arbete för att tandvård ska bli en del av sjukförsäkringen. Det fattade ombuden beslut om under kongressens första dag.

Många kongressombud gick upp i talarstolen och argumenterade för att tandvård ska subventioneras på samma sätt som annan vård. Ombuden vittnade om att många av Handels medlemmar inte har råd att gå till tandläkaren.

Tandvården var en av Handels prioriterade frågor i den förra valrörelsen och kommer att lyftas av LO inför det kommande valet.

Frågan skrivs nu in i Handels principprogram, som berättar om förbundets grundläggande ideologiska värderingar. Programmet tar upp Handels syn på jämlikhet, klassamhället, ekologisk hållbarhet, global solidaritet, organisering och medlemsinflytande.

- Principprogrammet är en gemensam kompass som vi alla kan gå tillbaka till för att hitta rätt riktning, förklarade Linda Palmetzhofer, Handels ordförande, när hon inledde debatten.