Så blir det om VU-ledamot avgår sent under en kongressperiod

Kongressen har ändrat stadgarna om val av ny ledamot i förbundets verkställande utskott, VU. Om någon av ordförandena skulle avgå när det är kort tid kvar fram till nästa kongress får förbundsstyrelsen adjungera en person till VU.

Bakgrunden till beslutet är det som hände när Susanna Gideonsson valdes till LO:s ordförande. Valberedningen fick då bara några veckor på sig att få fram en ny ledamot, som sedan valdes på förbundsrådet, FR. VU består av Handels ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.

Istället blir det nu så att om det är mindre än ett år kvar till nästa kongress ska fyllnadsval inte ske på förbundsrådet. Istället ska alltså förbundsstyrelsen adjungera en person till VU och valet av ny ledamot skjuts till nästa kongress. Kongressen beslutade också att stadgarna ska ändras så att den post som adjungeras när någon ledamot avgår är andre vice ordförande.

Det var Handels avdelning i Stockholm som lade fram förslaget i en motion, som förbundsstyrelsen yrkade bifall på. Detsamma gjorde alltså kongressen.