Medlem utan personnummer välkommen i Handels

Handels ska bevilja medlemskap för personer som arbetar i Sverige, men saknar person- eller samordningsnummer. Det beslutade kongressen på torsdagen.

Ombud berättade om fall där personer har nekats medlemskap eftersom det har krävts person- eller samordningsnummer för att föras in i medlemssystemet och ansökan inte har kunnat hanteras manuellt.

- Den som är ny i Sverige har kanske ett ännu större behov av att vara med i facket. Administration ska inte utgöra ett hinder, sa Linn Wegemo, ombud från avdelningen i Uppsala.

Förbundsstyrelsen hade yrkat avslag på motionen, eftersom de menade att personer i dessa fall kan vänta på att få ett samordningsnummer. Men flera ombud menade att detta kan ta tid.

- Om det uppstår problem med arbetsgivaren under väntetiden kan de inte få hjälp med ärendet när de sedan blir medlemmar. Och hur välkomna känner människor sig när de nekas medlemskap och får höra: ”du får vänta”? Det handlar om internationell solidaritet, sa Petter Engvall, ombud från Helsingborg.