Kongressen vill slopa namnbrickor för butiksanställda

Sexuella trakasserier och ensamarbete är stora problem för butiksanställda. Kongressen var ense om att det behövs större tag och ännu mer arbete för att komma till rätta med dessa.

Avsnittet ”Arbetsgivaren svarar för all säkerhet och trygghet” i handlingsprogrammet för trygga jobb tar upp riktningen framåt för att komma till rätta med bland annat sexuella trakasserier och ensamarbete. Flera inlägg i debatten gav exempel på farliga situationer som anställda hamnar i, till exempel när de arbetat ensamma. Förutom att fastslå texten i handlingsprogrammet beslutade kongressen att Handels även ska jobba för att anställda ska slippa ha namnbrickor på sig när de arbetar.

Handlingsprogrammets avsnitt om säkerhet och trygghet handlar även om den fysiska tryggheten. En del av diskussionen handlade om hur man ska gå till väga för att se till att de partsgemensamma riktlinjerna för kassaarbete följs.

Kongressledamöterna diskuterade även frågan om skyddsskor och vem som ska betala dem och fattade beslutet att förbundet under kommande kongressperiod ska verka för att arbetsgivaren bekostar personliga arbetsskor.