Intensivt jobb mot hyvling kommande år

Handels ska intensifiera arbetet mot hyvling, beslutade kongressen idag.

- Hyvling är ett direkt hot mot anställningstrygghet på hela arbetsmarknaden, inte bara för Handels medlemmar. Vi måste göra mer och intensifiera arbetet så att alla blir medvetna om vad hyvling är, argumenterade kongressledamoten Mats Wahlström från Göteborg.

Hyvling tas upp i handlingsprogrammet för trygga jobb. Förbundet har jobbat länge med frågan och bland annat fått gehör för att turordningsregler ska följas vid hyvling. Beslut om det väntas av riksdagen i vår, påminde Handels ordförande Linda Palmetzhofer.

Nu beslöt kongressen att skärpa skrivningen i handlingsprogrammet en aning, säga att förbundet ska intensifiera arbetet mot hyvling under den kommande femårsperioden.