Handels ska verka för fler semesterdagar

Semester och arbetstider är viktiga frågor för alla Handelsmedlemmar. Det framgår av avsnittet ”Större makt över arbetstid, bemanning och schemaläggning” i förbundets handlingsprogram för trygga jobb och av den debatt kring frågorna som ägde rum på kongressen idag, tisdag.

I stora drag fastställde kongressen de skrivningar som finns i förbundsstyrelsens förslag till kapitlet. Ett par förändringar gällde att kongressen beslutade att bifalla en motion som säger ”att Handelsanställdas förbund med kraft verkar för fler semesterdagar för alla” och att kongressen antog en skrivning vad gäller veckovila: Förbundet ska arbeta för två dagars sammanhängande ledighet tillräckligt ofta.

Däremot avslog denna kongress de motioner som föreslog att Handels ska jobba för en affärstidslag. Förbundsstyrelsens motivering var bland annat att det inte finns stöd hos något enda parti i riksdagen för en sådan lag.

Förra kongressen, år 2016, gav förbundet i uppdrag att utreda frågan om arbetstider. Resultatet finns i rapporten Handels om löner och arbetstider och ligger delvis till grund för avsnittet i om arbetstider i handlingsprogrammet. Rapporten finns här.