Framtidens branscher i hållbar handel

En hållbar handel och handelsanställdas yrkesutveckling stod i fokus under tisdagens kongressdebatt om framtidens branscher.

Handels 2:e vice ordförande Martin Nyberg inledde debatten med att konstatera att det inom handeln finns en mängd olika kompetenser och att utvecklingen i branschen går snabbt mot digitalisering och automatisering:

- Ny teknik gör att arbetsuppgifter förändras. För att klara konkurrensen gäller det att satsa på sin personal.

Han konstaterade också att Handels kollektivavtal fortsatt ska gälla när arbetssätt och hjälpmedel förändras genom den tekniska utvecklingen.

Handlingsprogrammet ”Framtidens branscher” tar också upp vikten av en hållbar handel. Handeln måste tjäna pengar på annat är försäljning av nyproducerade varor till så lågt pris som möjligt, sa Martin Nyberg. Han gav som exempel second hand-försäljning, uthyrning och återbruk:

- Slit-och-släng-mentaliteten har ingen plats i framtiden. Framtidens handel ska vara hållbar och cirkulär.

Debatten under avsnittet ”Framtidens branscher” handlade också om trygga omställningsmöjligheter, utbildning och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Ombuden röstade bland annat för en motion om att ge rätt till tjänstledighet för att prova ett nytt arbete och för en förenkling av arbetsgivarintyget.