Handels organisation utreds och fler får lägsta avgiften

Det är dags igen att utreda Handels organisation för att se till att pengarna används på rätt sätt. Fler medlemsgrupper får den lägsta avgiften och frågan om alla som går gymnasiet och jobbar extra kan få gratis elevmedlemskap ska utredas.

Det är några av de beslut som kongressen fattade om medlemsavgifter. Till grund för beslutet låg en rapport från Avgiftskommittén. Med någon liten förändring är det förslagen i den rapporten som kongressen sagt ja till.

Nu försvinner detaljer om hur avgifterna ska bestämmas från stadgarna. Istället blir det förbundsrådet som fastställer avgifterna varje år, vilket blir mer flexibelt. Därmed försvinner exempelvis den obligatoriska årliga uppräkningen av alla medlemsavgifter vid årsskiftet.

Exempel på förändringar:

Den särskilda medlemskategorin för personer med sjukersättning avskaffas. Istället betalar dessa medlemmar den lägsta avgiften.

Avgiftsbefrielse för heltidsstuderande på universitetsutbildningar avskaffas och ersätts med erläggande av lägsta avgiften

Exempel på sånt som ska utredas:

För- och nackdelar med att sätta ned avgiften för arbetslösa och föräldralediga till lägsta avgiften. Det ska kunna införas under kongressperioden efter beslut i förbundsrådet.

För- och nackdelar med att införa avgiftsbefrielse/elevmedlemskap för gymnasieelever som jobbar extra i handeln men går högskoleförberedande program. Det ska kunna införas under kongressperioden efter beslut i förbundsrådet.