Nytt i stadgarna: Fackombud och riksklubbar får rösträtt

Riksföreningar byter namn till riksklubbar och får samma status som fackklubbar. Fackombud väljs på tre år och får rösträtt. Rikstäckande frisörklubbar kan bildas. Det är några av de ändringar i Handels stadgar, som kongressen beslutat om.

Kongressen ansåg bland annat att fackombudens möjlighet att delta i förbundets demokratiska process behöver stärkas. Fackombud är valda förtroendevalda på arbetsplatser där det inte finns fackklubbar.

”Vi ser att det finns arbetsplatser med fackombud som företräder en hel del av våra medlemmar i fackliga frågor på arbetsplatsen men som inte har möjligheten att påverka i våra demokratiska organ.” motiverade Handels avdelning i Stockholm i en av flera motioner som handlade om detta. Kongressen höll med och nu ska fackombud vara med på avdelningarnas årsmöten och har samma rätt att rösta som andra ledamöter.

Kongressen beslutade även att sätta en tidsgräns för ett fackombuds mandattid. Väljs du till fackombud gäller det för tre år, inte för obegränsad framtid som tidigare.

Liknande motiveringar, det vill säga att stärka den demokratiska processen, låg bakom beslutet att ge det som idag heter riksföreningar samma status som fackklubbar (med deltagande och rösträtt på avdelningarnas årsmöten). Namnbyte blir det också, till ”riksklubb”.

Motiveringen till att låta frisörer bilda regionala och rikstäckande klubbar när det saknas lokal fackklubb är att det kan stärka den fackliga styrkan i en liten yrkesgrupp. 

Ett förslag till ändring av nuvarande stadgar, som innebar att inga anställda i Handels organisation kan vara kongressombud, gick dock inte igenom. Det är därför fortfarande möjligt för dem som är anställda som verksamhetsassistenter i avdelningarna att väljas som ombud till Handels kongresser.

De nya stadgarna börjar gälla efter kongressens del två i januari 2022. Kongressen beslutade att redaktionsutskottet får fram till januari på sig att formulera texten i de nya stadgarna. Redaktionsutskottet är den grupp som ser över och formulerar den exakta ordalydelsen i texter som ska ändras som en följd av kongressens beslut. När de har formulerat de nya texterna fattar kongressen det formella beslutet att slå fast dem.